Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Morgontrakking i Bavallen 1.påskedag 2007

 

Leitwolfen er enno varm etter kveld/nattskiftet til Lars Aslak

 

Finna hi maskino på toppen av Slettafjellet

 

Mykje fokksnjo under Horgaletten i løpet av natta

 

Tunge augnalok og eit par Ufo-ar i grålysninga?

 

PitStop i garasjen på Hanguren

 

Det blir sagt at eskimoane har minst 100 ulike ord for snø.
 
Trakkarane i Bavallen kan truleg meir om snø enn eg og du.  
Førebels konklusjon må vera at maskinkøyrarane i Bavallen også kan fleire ord
- iallefall om olja, både til hydraulikk og motorar.

Me takkar for turen.

Epilog:  Påskeafta og natt/morgon 1.påskedag var alle løypene i anlegget preppa.
  Utpå sundags ettermiddag låg det 30cm nysnjo i heile anlegget - på an igjen!
 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010