Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Vedkjem "sædløysesaka" i Haugamoen

Som tidligare meldt er saka oppklåra.  Gjeringsmannen vart pågripen, smelta og fordampa.  Han sto opp att 3 dagar seinare på ein leikeplass noko lenger vest i bygda, og er soleis på frifot att.

I dette heilt spesielle høvet går ein ut med foto av sikta.  Dette meint som ei åtvaring, men også for å få tips om nokon skulle sjå han eller gi seg i kast med han.

Signalement:  Ca. 180 cm. naken, hanekamm (på hovudet).  Nyttar gåstol med sparkemeiar - uvisst til kva

Bjarne betj.                                                                               foto: Interpol

Les om bakgrunnen for saka her.

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010