Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

 Skiseksa i Varmestova fredag 30. januar 2004

 med stiftingsmøte i Dolveskias Vener

 

Suppe i sentrum

 

Alf Jr. og Torgils

 

Hjalmar, Lars og Peder

 

Anita og Synnøve

 

Stein og Kjell

 

Snart taoe

 

Stifting av Dolveskias Vener

Stein hadde invitert med seg Ole Didrik Lærum for å fortelja om bakgrunnen for stifting av Dolveskias Vener, og arbeidet for skiping av eit skimuseum for Voss og Vestlandet

 

Kjell lova å dedisere heile premiesamlinga si i Cuppen til eit nytt skimuseum

 

Auksjon av Tur-Møbel frå Vossatre AS - startkapital til eit skimuseum

 

10.000 - 12.000, - me seier 12.500,-   Seld til Fleischers Hotel!

 

SuperCup-songen syng me alltid ståande!

Festsjef Astrid

 

Kan nokon gje denne mannen ein kvit stav?

 

Bånn i bøtta - tid for trekking

 

Premiebordet

 

Utropar - den kjende Hipp-Hopparen Stig

 

Hjalmar blir utropa til ny hipphoppar? (Nei, nei gutt, dette må ta slutt -)

 

Forundringspakke til Geir Arne?  Hurra - ny grilldress!

 

Ikkje noko fusking!

 

Vann eg no?  tenkjer Jan

 

Byggesett frå Vossatre AS - kan bli eit Tur-Møbel lik det Jan Frederik kjøpte

 

Kjell vant ingenting!  Bånn i bøtta!

Titt, titt - eg skal slå deg i løypa og, seier Hjalmar

 

Peder med sekken, Lars Lensmannsdreng og Alf Suppekokar bur seg på heimveg

 

andre vil ikkje heim enno, berra trekkja litt "frisk luft"

 

nokon køyrer bil heimatt

     andre køyrer på ski - - -

EN MANN OPPE PÅ TRE PAR SKI  (Taral -76)

me prøva omvendt

Tri "mann" oppe på eit par ski!

Det heile handlar jo berre om dette, å leika i snøen.

foto:  Tor-Håvard, Arnstein, Astrid og Stein

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010