Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Renn 2 - slalåm på Myra 16. januar 2004
i kaldt vinterver med tusen stjerner
på himmelen og 52 stjerner i bakken.

Innskriving i SuperMan-talet

 

Årets General Nils O. og Marianne GP / begge er Slitarar

 

Jon, Peder, Gudny og Arne - Hjalmar og Lars

 

Ole Kå har visst gløymt snorkelen?

 

Nr. 23 Jan Helge er med igjen (kvart 5. år?)

 

Opptur for Generalen - start kl. 18.30 presis.

 

Den avskyeleg gode naboen?  Neidå - det er berre Nils

 

Lars er vel den mest trugne til å fylgja tradisjonen frå Lensmannskontoret

 

Tradisjonen er at NyeGeneralen er startar i fyrste rennet

 

52 løparar til start

 

Grand Old Leif / Slitar

 

Sporsnø

 

Ny heis på Myra? - ikkje naudsynt for Anita, Synnøve eller Magnar -

 

- heller ikkje for Hallstein Løypesetjar

 

Kjell - altfor god nabo

 

Du hadde eit poeng der om opp og ned-bevegelse!

 

Hurra! - her kjem ei ny hårnål.

 

Peder - i år med nye ski?

 

Stilig!

 

Kven tryna no?

foto og tekst:  Stein

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010