Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Foto renn 5 - fartsrenn i Traastølslåmi 8. februar 2003

46 løparar

Jon var løypesetjar og Gudny var skeptisk!

 

Arnstein skrudde alle innerstaurane bom fast!

 

- men Gudny var framleis --

 

Startkø godt oppe i henget - dette var noko for Jan som tek Slettafjellet i tre svingar!

 

Nils O. ville køyra fyrst

 

Forundra? - nei dette har Hjalmar vore med på før

 

Tinkel og Arne i djup konsentrasjon

 

Løpar nummer 123 - Else;   Løpar ut --- Klar ---   

 

SuperCupen er Harry

 

Jon Løypesetjar

 

M@rtin  ©yte  

 

Inger-Johanne

 

Hallstein

 

Lars T. - med nye sko og ski!

 

Peder

 

Olaf ein laurdags ettermiddag i februar 2003 ----

og i Hordaland 29. mars 1950

vidare eit utklypp frå bladet den 9. mars 1949; - sjå Gutar, 13-14 år:

Takk til Jon Aske for aktuelt arkivstoff.

 

Konkurranse:  Kva seier Nils O. i radioen?   Arnstein sitt framlegg kjem her: 
 - var det start nr. 40 du sa?  hels og sei at idag blir han for lett, sjølv om han satsar alt på "plankekøyring"

 

Seniorkonsulent Nils O. Akselberg

Foto:  Eirik og Martin

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010