Høgfjellskameratanes SuperCup

 

Høgfjellskameratanes Supercup renn 7

Sundag 4.mars 2007 

 

Super G rennet i dag er gjennomført med glans i Tråstøl løypa..

For dei som ikkje veit kva Super G er så er det ei løype med svært få svingar,

dvs stor fart -- :-)

Mange bilder frå dette rennet,

har gjort det slik som tidlegare at alle stilstudie bilder kjem nederst.

 

Byrjar i den nye ekspressheisen frå Bavallen.

Dette gjekk fort oppover lia, bildet er tatt over Myra der me har slalomrenna i Supercupen.

 

 

Startkøen har tatt form øverst i Tråstøl løypa.

 

 

Fin løype nedover og som De ser så er svingane merka med blått,

godt at løypemannskapet har tenkt på dei som har for svake briller på seg i dag  ---- :-))

 

 

 

Start nr. 2 i klasse "Grand Old Supermen" i garderoben før start.

 

 

Generalen er klar for start av dette rennet.

 

 

Start nr 62 i klasse "Super Men" er klar i startboksen, tru om han slår fotografen i dag ?

 

 

----- tja , fotografen trur at det det gjekk nokre ti-deler ekstra i denne porten for start nr 62,

var litt langt nede her ----- :-))

 

 

Smørning og kosting av skia var viktig i dag ( meinte dei som har greie på dette --- ).

Guten på bildet under gjennomfører ein ekstra runde med kosten --- dette vert bra  --- :-)

 

 

Heimesidesnikkaren i Supercupen satsar hardt frå start --- tru korleis dette går ??

Det gjekk bra --- :-)

 

 

Så er isfiskar og hard konkurrent til fotografen klar i startboksen.

Som De skjønnar på satsen så skal fotografen komma bak han på lista i dag.

Korleis det gjekk ??

Jau, fotografen fekk ein liten "trallalala - lalala" song når han kom i mål

som ikkje kunne missforståast --

---- det var ikkje fotografen sin dag på resultatlista i dag ---- :-))))

 

 

Er komme ned til målområdet

og som De ser så er det ikkje vanskeleg å forstå at me er snart i mål -- :-)

 

 

God dugnadsinnsats med klokker osv. ved mål.

 

 

Resultatlista er svært populær etter at rennet er ferdig.

 

 

Ivrige diskusjoner om tideler og skismørning i målområdet.

Ser ut til at alle er godt nøygde med dagens renn --- :-)

 

 

Klekøyrar i løypa uten tidtaking -- :-)

 

 

 

Før det vert stilstudie bilder må ein av dagens staurbærarar med på nettet også --- :-)

 

 

Så kjem det 20 stilstudie bilder nedover, for det meste uten tekst.

Lykke til med studier --- er berre eit renn att å utføra studielærdommen på denne sesongen --- :-)

 

 

---

 

 

---

 

 

---

 

 

Ikkje alltid at alt kjem med på bilde, fotografen har litt å læra her.

 

 

------

 

 

------

 

 

------

 

 

-----

 

 

Ser ut som det er ploging rundt siste porten her --- tapte nok litt fart på det --.

 

 

-----

 

 

------

 

 

Gjekk bra dette også --- bakenden var nærme bakken her --- :-)

 

 

Denne guten har funne fin "kvilestilling" i løypa -- :-)

 

 

------

 

 

-----

 

 

--------

 

 

------

 

 

Jenta på bildet under her prøver å vinka til fotografen i dag ---

--- sist var fotografen litt for nærme løypa ---  gjekk bra det også --- :-)

 

 

Hugsar De att løparen med dress frå blomsterbutikken ?

Sist renn gjekk det ikkje så bra ----,

var nok hjelmen med kunstgras på som fekk skulda den gangen --- :-)

I dag så var det ny glatt og fin hjelm --- ?? ---

--- kom i mål uten uhell i dag --- så hjelmen er mest truleg godkjent med god karrakter  --- :-))

 foto og tekst: lokmartin

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010