Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Renn 3 på Myra fredag 20. januar 2006 er vellukka gjennomført i herleg SuperCup-vær.
Bjarne sette ei løype som høvde til alle løparane i begge omgangar.

 

Foto og tekst:  Martin Kyte 

 

Snø og vind hindra ikkje at mange friske ungdommar tok turen

på Myra øverst i Bavallen denne kvelden.

 

Fotografen var utstyrt med kamera som toler ruskevær,

men det hjelpte ikkje mykje med tanke på korleis bilderesultatet vart -- :-(

 

Byrjar med løypa før alle portane var på plass, ser ikkje så verst ut dette :-)

 

 

Den første som vart tatt bilde av var heimesidesnikkaren 

( webmaster ) til www.supercupen.com

 

 

Løypegjengen i arbeid.

Som De ser så er det mange som har interesse av korleis stauren vert satt opp.

 

 

Staurbærar.

 

 

Kveldens løypesjef til høgre samt staurskruaren til venstre.

 

 

Bak løypegjengen kjem dei som studerer løypa før start.

Dei som har greie på dette meiner at det er

ein stor fordel å vera litt kjent med løypa på førehand :-))

 

 

Myraheisen er god å ha for transport opp til start.

Sparer mykje tid og krefter på dette -- :-))

 

 

Startkøen, ein triveleg samlingsplass for diskusjon av utstyr samt andre lokale utfordringer :-))

 

 

Ein av gutane i startkøen ( bildet under ) har nett feira stor dag.

Til dei som undrast på kvar dei har sett denne guten før så kan det opplysast

at han driv med høgdetrening langs Bergensbanen i sommarhalvåret :-)

 

 

Generalen passer på starten først i kveld,

ein helst kald opplevelse :-)

 

 

Mange deltok i tidtaking ved mål.

Med to sett klokker gjekk gjennomføringa av rennet utruleg fort.

 

 

Løypesjefen denne kvelden er komme til mål

og er jublande glad for at han kom feilfritt gjennom løypa :-))

 

 

Så ein del stilstudie av løparar i løypa.

Diverre ikkje lett å sjå kven alle er, prøver å skulda litt på værgudane  :-))

 

-----

 

-----

 

------

 

-----

 

-----

 

-----

 

 

Løparbildet under er naturleg sladda i henhold til lov om eit eller anna -- :-)

 

Avsluttar med målpassering.

Som De ser så har løparen under det helst travelt med å komma over målstreken :-))

Takk for ein fin kveld i skibakken!

*************************

takk til fotograf Martin

Melding frå Juryen:

Avgjerda i Høgsterett om å fjerna pornosladden blei ikkje gamal.  
Saka må innom Odelstinget - naudsynt med lovendring.
Inntil vidare må foto/film vurderast individuelt.
 
www.supercupen.com vil difor avventa nye estetiske retningsliner og berre visa kroppsdelar i aktivitet - uansett religion, kjønn, seksuell orientering eller skimerke.

Startside 35 sesong 34 sesong 33 sesong 32 sesong 31 sesong 30 sesong 29 sesong 28 sesong Bytebua Lagore Meldingsboka 27 sesong 26 sesong 25 sesong Fotoalbum

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010